Förtroendevalda

Styrelsen 2021

 

Sven-Olov Nygren, ordförande, Glassgränd 231


Linda Karlsson, v. ordförande, Kylgränd 215


Daniel Persson, ledamot, Kylgränd 191


Alexander Vacker, ledamot, Kylgränd 189


Anna Ek, suppleant, Kylgränd 205


Dorotea Kessler, ledamot HSBRevisor


Åke Hultqvist

Bertil Nilsson, suppleant Valberedningen


Gunnar Hugosson (ordf.), Irene Grahn och Bertil NilssonIT-gruppen

Hjälper dig fram till uttaget i din vägg, inte med dina egna datorproblem.


Stig Byström, Glassgränd 263, 090-18 25 69

E-post: stig.bystrom@gmail.com