Förtroendevalda

Styrelsen 2023

 

Sven-Olov Nygren, ordförande, Glassgränd 231


Linda Karlsson, sekreterare, Kylgränd 215


Mattias Hofverberg, ledamot, Kylgränd 195


Maria Lundberg, ledamot, Kylgränd 197


Mats Broodh, ledamot, Kylgränd 155


Alice Granstedt, ledamot, HSB-representantRevisor


Åke Hultqvist

Bertil Nilsson, suppleant Valberedningen


Gunnar Hugosson (ordf.), Irene Grahn och Bertil NilssonIT-gruppen

Hjälper dig fram till uttaget i din vägg, inte med dina egna datorproblem.


Stig Byström, Glassgränd 263, 090-18 25 69

E-post: stig.bystrom@gmail.com