Information

DOKUMENT

Frysens stadgar

Ordningsregler

Personuppgiftspolicy

Grönskans stadgar

Policy trivsel och trafik


Felanmälan vardagar mellan 07:00-16:00 till Samhall: 090-718 932 (076-110 17 13 direkt till fastighetsskötarna)

Akuta ärenden vardagar mellan 16:00-07:00 och helger till Avarn (tidigare G4): 070-685 38 19Nyckelansvarig: Sven-Olov Nygren


INFORMATION FÖR BOENDE A-Ö


Andrahandsuthyrning - ska godkännas av styrelsen och beaktansvärda skäl ska föreligga. Brf Frysen tar ut en administrativ avgift på 500 kr per kalender år när du ansöker om andrahandsuthyrning.


Badrum - föreningen bekostar byte av golvbrunn i samband med renovering av badrum/duschrum i form av en premie på 4 300 kr till lägenhetsinnehavaren. Premien betalas ut efter att föreningen har fått en kopia på fakturan där golvbrunnsbytet finns angett och jobbet ska ha utförts av en certifierat firma. 


Bostadsrättstilläggsförsäkring - föreningen har tecknat en kollektiv försäkring för alla lägenheter.


Cykelförråd - finns i skyddsutrymmet under Kylgränd 185 ock i traktorgaraget vid kvartersgården. Cyklarna ska vara märkta med datum, namn ock adress.


Droppskydd - obligatoriskt under kyl, frys och diskmaskin. Saknas detta och det uppstår en vattenskada får man själv stå för föreningens självrisk på fastighetsförsäkringen.


Egen kontroll – minst en gång per år göra kontroll på el-kablar, rör, anslutningars, brandvarnare.


El-abonnemang-Boende tecknar eget el-abonnemang, valfri leverantör.


Extra nycklar - till lägenheten skaffar du på Byggbeslag/Låskedjan på Spårvägen 11, 010-163 67 50. Rekvisition för att anskaffa ny nyckel behövs från nyckelansvarig i föreningen.


Fakturor - avgiftsavier kan fås genom e-faktura, pappersfaktura samt via autogiro. Autogiroansökan görs via HSB:s hemsida.


Frysenbladet - är ett informationsblad som skickas ut några gånger per år och innehåller information från styrelsen. De som lämnat e-postadress får infobladet via e-post.


Garaget - är inget förrådsutrymme, Grönskans styrelse gör kontroller hur garagen används.


Grovsopor - som till exempel porslin, kastruller, bildelar, möbler och annat skrymmande måste du själv transportera till återvinningsstation.


Grönområden - sköts av Samhall. På våren har vi en gemensam städkväll där vi hjälps åt med förekommande trädgårdsjobb, t.ex. målning, lövrensning, fönsterputs i kvartersgården m.m.


Hemförsäkring - varje lägenhetsinnehavare ska teckna en hemförsäkring.


HSB - sköter den administrativa förvaltningen.


Husdjur - ska hållas under uppsikt, kopplade inom området. Hundar och katter som förorenar i sandlådor och rabatter accepteras inte.


Häcksax - eldriven finns att låna, förvaras låst låda i traktorgaraget, kod till låset får du via Sven-Olov, gäller medlemmar i brf Frysen. Rens som kvistar, grenar, klippta buskar transporteras till återvinningsstation.


Inglasning av balkong- och uteplats kräver tillstånd från styrelsen. Kontakta styrelsen för ytterligare information.


Internetleverantör - Bredband 2 erbjuder en hastighet av minimum 100 Mbit.


Kabel-TV - levereras av Tele 2 


Matavfall - sorteras och läggs i särskilda behållare i soprummet. Påsar finns i soprummen på Kylgränd ock Glassgränd.


Parkering - garage och motorvärmare platser finns att hyra. Kö kan förekomma. Kontakta ansvarig person enligt anslag i kvartersgården. Bilar tillhörande boende i föreningen ska stå på förhyrda platser eller i garage och inte inne på gården eller på gästparkering. Tänk på att en parkerad bil kan hindra räddningstjänsten.


Hållbarhetspolicy – styrelsen har antagit en hållbarhetspolicy för HSB brf FRYSEN


Renovering - styrelsens tillstånd behövs vid ingrepp i system för t.ex. ventilation, värme, avlopp och vatten, samt vid rivning av innerväggar.


Renhållning snö/is - vi hjälps åt med snöskottning/sandning framför gemensamma entrédörrar, kvartersgård, soprum, förråd m.m.

SBA – föreningen har en SBA plan för bostadsrätterna.


Säkringar – lägenhetsinnehavaren håller säkringar till sin lägenhet.


Trädgårdsredskap - finns i traktorgaraget; gräsklippare, skottkärra, krattor, spadar m.m. Brf Frysens egna trädgårdsredskap batteridriven häcksax, grästrimmer, om du behöver en skarvsladd så finns den i plåtlådan i traktorgaraget.


Uppdaterat 20230509